կամար

կամար

cf. կամար 2

Dasnabedian 1995: 444

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,28 15,24
voûte

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՄԱՐ — I. (ի, աց.) NBH 1 1041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. (թ. քէմէր. յն. գամա՛րա, լտ. գա՛մէրա. վր. կամարա.) Որ ինչ կազմեալ է կոր ձեւով իբրեւ զաղեղն, կամ գմբեթաձեւ, կամ խորանաձեւ, եւ գօտիաձեւ: Որպէս Գօտի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈՆՔ — (ի, ից.) NBH 1 1115 Chronological Sequence: Early classical, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. գոգ, իբր ծոց խոր. եւ յն. գօ՛նխի. խեցեմորթ՝ կոնքաձեւ.) κόγχη vasculum in modum conchae cavatum. մանաւանդ λεκάνη pelvis νιπτήρ pelluvium, malluvium τρύβλιον catinus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՆԴ — I. (գնդոյ. որ եւ ԳՈՒՆՏ, գնտոյ. եւ դի, դիւ կամ դաւ.) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ԳՈՒՆԴ որ եւ ԳՈՒՆՏ. σφαῖρα , στρεπτόν, βολίς sphaera, globus, orbis, circulus, bolis Նոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՕՏԻ — (տւոյ, տեաց կամ տւոց.) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c, 15c ζώνη zona, cingulum Կապ միջաց ʼի վերայ պարեգօտի. կամար. զունար. ... *Գօտի կտաւի, մաշկեղէն: Չուան գօտի: Ոչ լուծցեն զգօտիս ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄ — I. (կաս, կայ, կացի, կա՛ց, կացէ՛ք.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c չ. ἴσταμαι sto, եւս եւ κεῖμαι jaceo διαμένω, ἑμμένω permaneo, remaneo, persevero. Տեղականել ուրեք. հաստատուն կամ կանգուն մնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԵՀԵՒԱՆԴ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. χλιδών, στραγγαλίς, ψέλλιον կամ ἑμπλόκιον torques, monile եւն. Բահուանդ. զարդ կանացի, որպէս քայռ, մանեակ, քօղէք, լանջագեղ կամար. ապարանջանք բազկաց եւ սրունից. *Ոսկի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0637 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա.գ. περιέχων, χουσα, χόν continens caetera complexu suo, orbs circumdans. Ինչ մի պար ունօղ եւ պարփակօղ Մի մէջ իւր զայր իրս, որպէս կամար, շրջանակ երկնից. *(ի կալ մնալ արեգական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Природные памятники Армении — …   Википедия

 • ԱԿԱՆԱԿՈՒՌ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Կռեալ եւ խռկեալ ակամբք. ականակապ. *Ականակուռ ոսկի կամար: Պաղպաջունք ականակուռք եւ մարգարտայեռք. Յհ. կթ.: Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՂՆԱԿԱՊԱՐՃ — (արճք.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Early classical գ. Կապարճ աղեղան, որ լինի եւ անօթ նետից. պատկանդարան ʼի դնել զաղեղն. գըրպան ...: Բայց թուի նշանակել եւ զզարդ ինչ զինուորական որպէս վառ ծոպաւոր կամ դրօշ կամ դրօշակ կախեալ ʼի վերնակողմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԹԱՆՈՑ — ( ) NBH 1 0150 Chronological Sequence: 13c գ. Նոյն ընդ Մեհեւանդ, ըստ Հին բռ.: Շար ոսկւոյ կամ լանջագեղ կամար՝ արկեալ ʼի միոյ ուսոյ ընդ միւս անթով: Տե՛ս եւ ԸՆԹԱՆՈՑ, որ է ղենջակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.